Lim og fug for fliser

Det er viktig å velge rett “lim og fug”. Vi har både kunnskapen og produktene for at du skal få et vellykket resultat.
Ulike typer av Lim og fug

RotFix FB 13
Lim for keramiske fliser for gulv og vegg, vanntett, egnet for gulvvarme.

LättFix FB1300
Hvitt lim for keramiske fliser, glassmosaikk, marmorfliser, gulv og vegg, vanntett.

Lim Hvit FB17
Lim for keramiske fliser, glassmosaikk, marmorfliser, gulv og vegg, vanntett. Egner for fliser som er sensitive for misfarging av grått lim.

VeggLim FB15
Ferdigblandet lim for keramiske fliser på vegg i tørre arealer.

VeggFug FB24, FB25, FB26, FB27 & FB30
Sementbasert fug for vegg og gulv (ikke hard slitasje ). Fugebredder mellom 2 og 6 mm.

GulvFug FB19, FB20, FB23, FB200 & FB225
Sementbasert fug for gulvfliser, gulv og vegg. Fugebredder mellom 4 og 10 mm.

Primer FB5
Primer ved sparkling, sementbasert lim samt forbehandling til membran.

Tätmembran FB7
Membran for gulv og vegger i våtromsarealer.

Golvspackel FB6000
Fiberarmert gulvsparkel for innvendig avretting av gulv i tørre og våte arealer og for innbygging av varmekabel.

Sanitetssilikon
Mykfug i våte arealer og der store hygieniske krav stilles.

fogbruk

Bruksguide

FB_produkter