Fargesetting

Oppfatningen av et rom påvirkes mye av hvor du benytter farger på gulv og vegger.

Romsoppfattelse

rumsuppfattningGjennom å benytte deg av ulike farger på gulv og vegg påvirker du hvordan rommets volum oppfattes. Det samme gjelder om du deler inn veggene i ulike felt eller legger inn lister.

Fugefarger

fogfargerBenytt gjerne en stund på å bestemme valget av fugefarge også, det påvirker overflatens utseende i høyeste grad. Se selv! Hvilken effekt vil du ha?

Fargenes påvirkning

paverkanSelv om innredningsspørsmål alltid er koblet til følelser og er veldig subjektive, så finnes det visse grunnregler når det gjelder farger. Bedøm selv om du er enig!