Miljøpolicy for Höganäs Byggkeramikk AS

De keramiske gulv- og veggflisene som Höganäs markedsfører kjennetegnes av naturlige råvarer, produksjon med lavt energibruk, minimal miljøpåvirkning ved benyttelse og mulighet til fullstendig gjenbruk eller resirkulering.

Vår virksomhet og alle våre produkter skal gi minimale bieffekter på både det indre og ytre miljøet under råvareutvinning, produksjon, benyttelse og resirkulering.

Vi skal i tillegg til gjeldende miljøkrav, normer og forventninger arbeide for stadige forbedringer på miljøområdet.

I all aktivitet skal målrettede hensyn tas til medarbeidernes og offentlige krav på sikkerhet og godt miljø.

Hver medarbeider skal vise et personlig ansvar for helse og miljø i det daglige arbeidet.

Vi skal på en aktiv og åpen måte i vår informasjon presentere miljøfakta om våre produkter og dens funksjon.