Kvalitetsmerking

Vår keramikk, lim, fug og sparkel er registrert i diverse miljøvurderingssystem som BASTA og Byggevarevurderingen i Sverige. Våre produkter oppfyller også kriteriene i Sunda Hus.

Vi arbeider ifølge LEED miljøsertifiseringssystem for et holdbart byggende. Alle lim, fug og sparkler er CE markerte.

For ytterlige informasjon henviser vi til vår miljøbrosjyre som du kan laste ned nedenfor.

Miljöbroshyr Hållbart & smart

kvalitesmarkning